Ompelimon palvelut

Viime aikoina on tullut paljon kyselyjä koskien yhdistyksen ompelimoa ja sitä, kuka sen palveluja saa käyttää.

Rauman Seudun Työnhakijat ry:n ompelimon palvelut on tarkoitettu ainoastaan yhdistyksen jäsenille.

Tämä perustuu sekä yhdistyksen omiin sääntöihin (2 §) että yhdistyslakiin (5 §).

Jäseneksi liittyminen:

https://raumantyottomat.com/jaseneksi/
Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaa yhdistyksen puheenjohtaja.