TOIMINTAA, TYÖTÄ JA OHJAUSTA

Toimintaa, työtä ja ohjausta -hanke on Rauman Seudun Työnhakijat ry:n työllisyyspoliittinen hanke vuosille 2016-2018. Hankkeessa työskentelee hankevastaava ja hanketyöntekijä.

Hanke työllistää työnhakijoita yhdistyksen toimintakeskuksella ja yhteistyökumppaneiden toiminnoissa, sekä tukee työllistymistä avoimille työmarkkinoille muun muassa seuraavanlaisin keinoin:


Toimintaa, työtä ja ohjausta -hanke on jatkoa aiemmalle työllisyyspoliittiselle hankkeelle, joka sai alkunsa vuonna 2011. Hankkeen kautta yhdistyksen toimintakeskuksen eri tehtäviin on työllistynyt vuosittain noin 70 henkilöä joko työkokeiluna tai palkkatuetusti. Työvoimapalveluiden kautta ohjautuneet tai omatoimisesti töihin hakeutuneet työntekijät ovat voineet hankkia työelämän osaamista ja parantaa ammattitaitoaan esimerkiksi kokkina, keittiöapulaisena, siistijänä, toimistotehtävissä, kuljetuspuolella, kirpputorilla, ompelimossa, IT-tehtävissä, mökkitalkkarina tai entisöinti- ja maalaustehtävissä.

Hankkeen kautta työllistyvät työntekijät ovat useimmiten pitkäaikaistyöttömiä tai heikossa työmarkkina-asemassa. Toimintakeskuksella työskentelee vuosittain myös kymmeniä maahanmuuttajataustaisia henkilöitä sekä nuoria pitkäaikaistyöttömiä, joiden elämäntilanne nähdään erityisen haastavana. Työntekijöiden tehtävät räätälöidään työsuhteen alkaessa henkilön osaamisen ja yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaan. Lähtökohtana hankkeessa on yksilön ammatillisuuden lisääminen ja sekalaisten taitojen opettaminen, joita avoimille työmarkkinoille työllistyminen edellyttää.

Lataa tulostettava esite täältä!


Hankkeen yksi osa-alue on OppiQ-ryhmävalmennus, joka kestää viisi viikoa ja sisältää yhden viikon työelämän teoriaa ja 3-4 viikkoa työkokeilua toimintakeskuksen eri osastoilla. OppiQ järjestetään 4-5 kertaa vuodessa ja siihen osallistuu 5-8 asiakasta kerrallaan.

Uutena ulottuvuutena hankkeessa ryhdytään kehittämään Jobirinki-järjestöyhteistyötä, jonka tarkoituksena on löytää tekemättömiä töitä erilaisten paikallisten yhdistysten toiminnoissa ja työllistää työttömiä työnhakijoita joko palkkatuella tai työkokeiluna näihin tehtäviin.

(TE-palvelut, avustuspäätös 31.12.2015)

 

Ilse Vauhkonen                                         Ulla-Mari Piipponen
Hankevastaava                                             Työhönopastaja
Hankehallinta, työhönotto                       puh. 050 352 3736
puh. 045 279 5969

te-toimisto-logo